Право и поиск

Законодательство Украины про поисковую деятельность

 

  Наказ № 193  від 09.06.2006  "Про затвердження Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання"

Наказ було видано з метою забезпечення організації робіт з пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання на території України.

Скачать      Прочитать полностью

 

  Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини"

Верховна Рада України постановлює: Внести зміни до таких законодавчих актів України: У Кодексі України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122)

 Прочитать полностью

 

   Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Цей   Закон  регулює  правові,  організаційні,  соціальні  та економічні  відносини  у сфері охорони культурної спадщини з метою її  збереження,  використання  об'єктів  культурної   спадщини   у суспільному  житті,  захисту  традиційного  характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Об'єкти культурної спадщини,  які  знаходяться  на  території  України, охороняються державою. Охорона об'єктів  культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань   органів   державної   влади   та    органів    місцевого самоврядування.

Скачать      Прочитать полностью

 

  Закон України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"

Відзначаючи всесвітньо-історичне значення Перемоги у  Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років,  яка справила вирішальний вплив на весь хід Другої світової війни,  виходячи з історичних традицій Українського  народу  зберігати  пам'ять  про захисників Вітчизни, зважаючи  на  необхідність  постійного  піклування  про  ветеранів Великої Вітчизняної війни та жертв нацизму, приймається цей Закон.

Скачать      Прочитать полностью

 

  Постанова "Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій"

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1523 (1523-2004-п ) від 17.11.2004) Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити  Комплексну  програму  пошуку  і  впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (далі -  Програма)  та Порядок  організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (додаються). 

2. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики   розробити   та   затвердити   в  установленому  порядку нормативноправові акти міжвідомчого характеру, зазначені у Порядку організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій. 

3. Міністерству фінансів та Міністерству  економіки  під  час формування   Державного   бюджету   України   на  відповідний  рік передбачати видатки на  здійснення  заходів  Програми  за  статтею "Реставрація пам'яток архітектури". 

Скачать      Прочитать полностью

 

   Наказ " Про затвердження Типового положення про регіональну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій"

 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 2 березня 2001 року до N 2819/2, з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 N 1867 ( 1867-2000-п ) "Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій"

Скачать      Прочитать полностью

 

  Постанова від 2 березня 2011 р. N 197 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пошуку і впорядкуванн похован жертв війни та політичних репресій"

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України (2456-17) Кабінет Міністрів України 

п о с т а н о в л я є
1.Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, що додається

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 2005 р. N 478 ( 478-2005-п ) "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, які виділяються для пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 25, ст. 1430).

Скачать      Прочитать полностью

 

  Розпорядження від 17 березня 2011 р. N 199-р "Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки"

1. Затвердити план заходів з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку до 10 липня і 10 грудня Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 25 липня і 25 грудня Кабінетові Міністрів України.

 Скачать  Прочитать полностью

 

   Постанова від 20 грудня 2000 р. N 1867  "Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій" ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1523 ( 1523-2004-п ) від 17.11.2004 )

1. Затвердити Комплексну програму пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (далі - Програма) та Порядок організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (додаються).

2. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики розробити та затвердити в установленому порядку нормативноправові акти міжвідомчого характеру, зазначені у Порядку організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій.

Скачать  Прочитать полностью

 

  Постанова від 2 серпня 1996 р. N 897 "Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (додається).

3. Функції робочого апарату Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій здійснює Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Скачать   Прочитать полностью

 

 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 897"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 897 “Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій” (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 426; Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1896; 2007 р., № 26, ст. 1046; 2008 р., № 25, ст. 765; 2010 р., № 65, ст. 2281) зміни, що додаються.

Скачать   Прочитать полностью